ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน : สวัสดี แนะนำตัวเอง เป็นภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นพูดไทย

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน : สวัสดี แนะนำตัวเอง เป็นภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นพูดไทย

มาดูวิธีแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นกัน และดูวิธีทักทายกัน เวลาเราเจอคนญี่ปุ่นครั้งแรกเราควรแนะนำตัวว่าอย่างไรดี

แสดงความเห็น
Copyright © 2020 DekGenius.com [คลิป]
top