DekGenius.com
 

คำศัพท์การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate)

การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate)

คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้

1. Brick wall (บริค วอล) กำแพงอิฐก่อ

2. Concrete floor (ค็อนครีท ฟลอร์) พื้นคอนกรีต

3. Work platform (เวิค แพล็ทฟอม) นั่งร้าน

4. Bricklayer (บริคเลเย่อร์) ช่างก่ออิฐ

5. Chimney (ชิมนิ) ปล่องไฟ

6. Scaffold pole (สแค็บฟึลด โพล) = เสานั่งร้าน

7. Platform railing (แพล็ทฟอม เรลิง) ราวนั่งร้าน

8. Plank platform (แพลงค แพล็ทฟอม) พื้นนั่งร้าน

9. Mixer operator (มิคสเซ่อร์ โอเพอเรเต่อร์) คนผสมปูน

10. Concrete mixer (คอนกรีต มิคสเซ่อร์) ที่ผสมคอนกรีต

11. Mixing drum (มิคซิ่ง ดรัม) โม่ผสมปูน

12. Wheelbarrow (วิลแบโร) รถเข็นล้อเดียว

13. Mortar pan (มอทา แพน) กระทะฟสมปูนทราย

14. Ladder (แล็ดเดอะ) บันได

15. Bag of cement (แบ็ก ออฟ ซีเมนต์) = ถุงปูนซีเมนต์

16. Site fence (ไซน เฟ็นส) รั้วกั้นบริเวณก่อสร้าง

17. Signboard (ไซนบอด) กระดานปิดประกาศ

18. Contractors’ name plates (ค็อนแทรกเต่อร์สท เนม เพล็ทส) ป้ายชื่อผู้รับเหมา

19. Site hut / site office (ไซท ฮัท/ไซท อ๊อฟฟิซ) ที่พักคนงาน

20. Plumb bob (พลัม บ็อบ) ลูกดิ่ง

21. Trowel (เทราอึล) เกรียงเหล็ก

22. Mallet (แม็ลลิท) ค้อนตะลุมพุก

23. Spirit level (สพิริท เล็ฟวึล) ลูกน้ำจับระดับ

24. Laying-on trowel (เลอิ่ง-ออน เทราอึล) เกรียงเหล็กขัดมัน

25. Float (โฟลท) เกรียงไม้

26. Brick (บริค) อิฐ

27. Excavator (เอ็คสคะเวเต่อร์) คนขุดิน

28. Conveyor belt (ค็อนเวเยอะ เบล็ท) สายพานลำเลียง

29. Mechanical shovel (เม็คคะนิคัล ชัฟวึล) รถขุด

30. Plasterer (พล้าซเทอะเอ่อร์) คนฉาบปูน

31. Screen (สกรีน) ตะแกรงร่อนทราย

32. Guard netting (การ์ด เน็ทติ้ง) ตาข่ายกันของหล่น

33. Reinforced condrete (รีอินฟอสท คอนกรีต) =คอนกรีตเสริมเหล็กล้า

34. Inferior purlin (อินเฟียเรีย เพอลิน) = คานยึดเสา

35. Concrete purlin (คอนกรีต เพอลิน) แปคอนกรีต

36. Concreter (คอนกรีตเต่อร์) ช่างแต่งผิวหน้าคอนกรีต

37. Column box (ค็อลลัม บ๊อกซ) ไม้แบบเสา

38. Wedge (เว็จ) ลิ่ม

39. Shutter boards (ชัทเต่อร์ บอร์ดส) ไม้แบบ

40. Circular saw / buzz saw (เซ่อคิวล่าร์ ซอ/บัซ ซอ) เลื่อยวงเดือน

41. Bending table (เบ็นดิ่ง เทเบิ้ล) โต๊ะดัดเหล็ก

42. Bar bender/steel bender (บาร์ เบ็นเด่อร์/สทีล เบ็นเด่อร์) =ช่างดัดเหล็ก

43. Hand steel shears (แฮ็นด์ สทีล เชียซ) = ที่ตัดเหล็ก

44. Tower crane (โทเว่อร์ เครน) ปั้นจั่น

45. Sleeper (สลีพเป่อร์) ไม้หมอน

46. Scaffolding (สแค็พฟึลดิ่ง) นั่งร้านเหล็ก

47. Bending iron (เบ็นดิ่ง ไออัน) ที่ดัดเหล็ก

48. Safery rail (เซฟตี้ เรล) ราวกันตก

49. Sheeting support (ชีทติ้ง ซัพพอร์ท) เสารับ

50. Carpenter (คาร์เพนเต่อร์) ช่างไม้

51. Electric drill (อิเล็คทริค ดริล) สว่านไฟฟ้า

52. Door frame (ดอร์ เฟรม) วงกบประตู

53. Window frame (วินโด่ว เฟรม) วงกบหน้าต่าง

54. Fillet/cleat (ฟิลลิท/คลีท) พุกไม้

55. Principal post (พรินซิพึล โพสท) เสาหลัก

56. Hand saw (แฮ็นด์ ซอ) เลื่อยลันดา/เลื่อยมือ

57. Bucksaw (บัคซอ) เลื่อยอก

58. Saw blade (ซอ เบลด) ใบเลื่อย

59. Compass saw (ค็อมพาส ซอ) เลื่อยหางหนู

60. Plane (เพลน) กบไสไม้

61. Auger/gimlet (ออเกอะ/กิมลิท) สว่านมือ

62. Screw clamp/holdfast (สครู แคล็มพ/โฮลดฟาสท) =เครื่องยึดไม้ให้ติดกัน

63. Mallet (แม็ลลิท) ตุลุมพุก/ค้อนไม้

64. Two-hand saw (ทู-แฮนด์ ซอ) เลื่อยสองมือ

65. Try square (ไทร สแควอะ) = ไม้ฉาก

66. Broad axe (บอร์ด แอ็คส) ขวานหน้ากว้าง

67. Chisel (ชิชซึล) สิ่ว

68. Mortise axe (มอทิส แอ็คส) สิ่วลบมุม

69. Axe (แอ็คส) ขวาน

70. Carpenter’s hammer (คาร์เพ็นเต่อร์ส แฮ็มเมอะ) ค้อนช่างไม้

71. Claw head2nail claw (คลอ เฮ็ด/เน็ล คลอ) ค้อนงัดตะปู

72. Iron wquare (ไออัน สแควอะ) เหล็กฉาก

73. Heartwood (ฮาทวูด) แก่นไม้

74. Wapwood (แซ็พวูด) เนื้อไม้

75. Bark (บาร์ค) เปลือกไม้

76. Blank (แบล็งค) แผ่นไม้

77. Gable (เกบึล) หน้าจั่ว

78. Rafter (ราพเทอะ) จันทัน

79. Roof beam (รูฟ บีม) ขื่อ

80. Purlins (เพอลินส) แป

81. Post/stile (โพสท/สไทล) ดั้ง

82. Ridge purlin (ริจ เพอลิน) อกไก่

83. Tie beam (ไท บีม) อะเส

84. Queen post/truss post (ควีน โพสท/ทรัส โพสท) ดั้ง

85. Mortise and tenon joint (มอทิส แอนด์ เท็นนัน จ้อยท) =เดือย

86. Wooden nail (วูดดึ่น เน็ล) สลักไม้

87. Pin (พิน) หมุด

88. Clout nail (เคลาท เน็ล) ตะปูหัวเหลี่ยม

89. Wire nail (ไวอะ เน็ล) = ตะปูเหล็ก

90. Hardwood wedge (ฮาดวูด เว็จ) ลิ่ม

91. Bolt (โบลท) สลักประตู, กลอน, สลักเกลียว

92. Tiled roof (ไทลท รูฟ) หลังคามุงกระเบื้อง

93. Skylight (สกายไล้ท) ช่องแสงส่อง

94. Gutter (กัทเทอะ) รางน้ำฝน

95. Rainwater pipe/downpipe (เรนวอเต่อร์ ไฟฟ) ท่อน้ำฝน

96. Pipe clip (ไพพ คลิพ) เหล็กยึดท่อ

97. Tiled cutter (ไทล คัตเต่อร์) = ที่ตัดกระเบื้อง

98. Interior decoration (อินเทียเรีย เด็คคะเรชั่น) การตกแต่งภายใน

99. Plain-tiled roof (เพลน-ไทลท รูฟ) หลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ

100. Pantile (แพนไทล) กระเบื้องลอน

101. Nail bag (เน็ล แบ็ก) ถุงใส่ตะปู

102. Corrugated sheet (คอรเก็ทเต็ด ชีท) กระเบื้องลูกฟูก

103. Frame wood (เฟรม วูด) ไม้ทำกรอบ

104. Sheet glass (ชีท กลาส) แผ่นกระจก

105. Frosted glass (ฟร็อทเต็ด กลาส) กระจกฝ้า

106. Patterned glass (แพ็ทเนท กลาส) กระจกมีลวดลาย

107. Crystal platte glass (คริสทึล เพลท กลาส) กระจกผืนผลึก

108. Thick glass (ธิค กลาส) กระจกหนา

109. Milk galss (มิลค กลาส) กระจกขุ่น

110. Laminated galss (แล็มมิเนทเต็ด กลาส) กระจกที่ซ้อนกันเป็นขั้น

111. Sagety galss (เซฟตี้ กลาส) กระจกนิรภัย

112. Stained glass (สเทนท กลาส) กระจกสี

113. Ornamental glass (ออนามเนทึล กลาส) กระจกประดับ

114. Raw glass (รอ กลาส) กระจกผิวขรุขระ

115. Bull’s eye glass (บัลส-อาย กลาส) กระจกกลมให้แสงเข้ามา

116. Wired glass (ไวอะท กลาส) กระจกบุลวด

117. Line glass (ไลน กลาส) กระจกลายเส้น

118. Glassworker (กลาสเวิคเก่อร์) ช่างกระจก

119. Glass holder (กลาส โฮลเด่อร์) ที่ยึดกระจก

120. Pane of glass (เพน ออฟ กลาส) บานกระจกหน้าต่าง

121. Putty (พัททิ) กาวติดกระจก

122. Glass pliers (กลาส ไพลอัซ) คีมจับกระจก

123. Diamond glass dutter (ไดมอนด กลาส คัตเต่อร์) เครื่องตัดกระจกด้วยเพชร

124. Steel-wheel glass cutter (สทีล-วีล กลาส คัตเต่อร์) =เครื่องตัดกระจกด้วยเหล็กกล้า

125. Mitre board (ไมเทอะ บอร์ด) กรอบทำมุม

126. Rivet (ริวิท) หมุด

127. Spanner (สแปนเน่อร์) กุญแจปากตาย

128. Pliers (พล๊ายส) คีมปากคีบ

129. Tongs (ท๊องส) คีม, ปากคีบ

130. Pincers (พินซัซ) คีมปากนกแก้ว

131. Vice (ไว๊ส) คีมปากกา

132. Drill (ดริล) สว่าน

คำศัพท์ที่พบบ่อย

1. Construction material (คอนสทรัคชั่น มะเทียเรียล) วัสดุก่อสร้าง

2. Real estate (เรียล อิสเท็ท) อสังหาริมทรัพย์

3. Single house (ซิงเกิล เฮ้าส) บ้านเดี่ยว

4. Town house (ทาวน์ เฮ้าส) บ้านติดกันหลายหลัง/ทาวน์เฮ้าส์

5. Home office (โฮม อ๊อฟฟิซ) อาคารสำนักงาน

6. Project name (โพรเจ็ค เน็ม) ชื่อโครงการ

7. Location (โลเคชั่น) ที่ตั้ง

8. Prime location (ไพรม โลเคชั่น) ที่ตั้งดี

9. Name of developing company (เน็ม ออฟ ดิเว็ลลัพพิ่ง คัมพะนิ) ชื่อบริษัทดำเนินการ

10. Refistration no. (เร็จจิสเทรชั่น นัมเบอร์) เลขที่จดทะเบียน

11. Capital (แค็พพิทัล) เงินทุน

12. Price of unit (ไพรส ออฟ ยูนิท) ราคาต่อหน่วย

13. Size of unit (ไซซ ออฟ ยูนิท) = ขนาดต่อหน่วย

14. Project size (โพรเจ็ค ไซซ) ขนาดโครงการ

15. Construction period (คอนสทรัคชั่น พีเรียด) ระยะเวลาก่อสร้าง

16. Financed by (ไฟแน้นซท บาย) ห้ารสนับสนุนด้านการเงินโดย

17. Description of project (ดิสคริพชั่น ออฟ โพรเจ็ค) รายละเอียดของโครงการ

18. Telephone number (เทเลโฟน นัมเบอร์) เบอร์โทรศัพท์

19. Condominium (คอนโดมิเนียม) คอนโดมิเนียม

20. Real estate industry (เรียล อิสเท็ท อินดัสทรี) =อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

21. Health facilities (เฮ็ลธ แฟซิลิทีส) บริการด้านบริหารสุขภาพ

22. Infrastructure (อินฟราสทรัคเจ่อร์) สาธราณูปโภค

23. Investor (อินเวสเต่อร์) = นักลงทุน

24. Shareholder (แชร์โฮลเด่อร์) ผู้ถือหุ้น

25. Business area (บิสซิเนส แอเรีย) ย่านธุรกิจ

26. Luxury apartment (ลัคซึริ อพ้าร์ทเม้นท) อาคารชุดหรู

27. The fastest growing economy (เธอะ ฟ้าสเต็ด โกรวอิ่ง อีคะน็อมมิ) เศรษฐกิจเติบโตอย่าง

รวดเร็ว

28. Skilled worker (สคิลท เวิคเก่อร์) = คนงานมีทักษะ

29. Labour law (เลเบ่อร์ ลอ) = กฎหมายแรงงาน

30. Developer (ดิเว็ลลัพเพ่อะ) ผู้ดำเนินการพัฒนา/จัดสรร

31. Risky business (ริสกี้ บิสซิเนส) ธุรกิจที่เสี่ยง

32. Monthly instalment (มันธลี่ อินสทอลเม้นท) การผ่อนชำระเป็นรายเดือน

33. Down payment (ดาวน เพเม้นท) เงินที่จ่ายครั้งแรกในการซื้อของแบบ

ผ่อนชำระ

34. Deposit (ดิพ็อซซิท) เงินวางมัดจำ

35. Price level (ไพรส เล็ฟวึล) ระดับราคา

36. Housing estate (เฮ้าซิ่ง อิสเท็ท) บ้านจัดสรร

37. Operator (โอเพอเรเต่อร์) ผู้ประกอบการ

38. Proprietor (พระไพรอะเต่อร์) = เจ้าของกิจการ

39. Satellite town (แซ็ททะไล้ท ทาวน) = เมืองบริวาร

40. Interior design and decoration (อินเทียเรีย ดีไซน์ แอนด์ เด็คคะเรชั่น)

การออกแบบและตกแต่งภายใน

41. Architecture (อาคิเท็คเชอะ) นักสถาปัตย์

42. Contractor (คอนแทร็คเต่อร์) = ผู้รับเหมา

43. Safety standard (เซฟตี้ สแตนดาร์ด) มาตรฐานความปลอดภัย

44. Security service (ซิคิวริตี้ เซอร์วิส) บริการด้านความปลอดภัย

45. Resort home (รีซอร์ท โฮม) บ้านพักตากอากาศ

46. Staff shortage (สตัฟ ชอร์ทเท็จ) การขาดแคลนพนักงาน

47. Lucrative business (ลูคระทีฟว บิสซิเนส) ธุรกิจมีกำไรงาน

48. Tenant (เท็นนัท) ผู้เช่า

49. Detached house (ดิแท็ชท เฮ้าส) บ้านเดี่ยว

50. Vacancy (เวคึนซิ) มีห้องว่าง

51. Occupancy (อ็อคคิวแพนซิ) มีผู้ครอบครองแล้ว

52. Residential area (เร็ซซิเด็นเชียล แอเรีย) บริเวณที่อยู่อาศัย

53. Fitness centre (ฟิทเนส เซ็นเต่อร์) ห้องออกกำลังกาย

54. Whirlpool (เวิลพูล) สระน้ำวน

55. Construction site (คอนสทรัคชั่น ไซ้ท) บริเวณก่อสร้าง

56. Waste-water treatment system (เวสท-วอเต่อร์ ทรีทเม้นท ซิสทิม)

ระบบกำจัดน้ำเสีย

57. Mansion (แมนชั่น) คฤหาสน์

บทสนทนาประจำบท

1. I’m looking for a house in this area. Is there a town-house available?

(ไอม ลุ้คกิ่ง ฟอร์ อะ เฮ้าส อิน ธิส แอเรีย อีส แธร์ อะ ทาวน-เฮ้าส์ อะไวละบึล)

ผมกำลังมองหาบ้านในบริเวณนี้ มีทาวเฮ้าส์ขายไหมครับ

· Oh! I’m sorry, all units have just been sold out.

(โอ่ ไอม ซ้อรี่ ออล ยูนิทส แฮ็ฟ จัสท บีน โซลด เอ้าท)

โอ่ เสียใจครับ ทุกหลังเพิ่งจะขายหมดไป

2. I’m interested in your housing project advertised in today’s Post. Can you fax me the brochure of your project?

(ไอม อินเตอเร็สเต็ด อิน ยัวร์ เฮ้าซิ่ง โพรเจ็คท แอ็ดเวอรไทสท อิน ทูเดย์ส โพสท์ แคน ยู แฟ็กซ มี เธอะ โบรชัวร์ อ็อฟ ยัวร์ โพรเจ็คท)

ผมมีความสนใจในโครงการบ้านจัดสรรของคุณซึ่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์โพสต์ฉบับวันนี้ คุณช่วยส่งแฟ็กซ์โบรชัวร์ของคุณมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับ

· Yes, I can. Please give me your fax number. I’ll send it right away.

(เยส ไอ แคน พลีส กีฟว มี ยัวร์ แฟ็กซ นัมเบอร์ ไอล เซ็นด อิท ไร้ท อะเวย์)

ได้ครับ ขอเบอร์แฟ็กซ์ของคุณด้วย ผมจะส่งไปตอนนี้เลย

3. I want to buy a single house. What is the cost of each unit?

(ไอ ว้อนท ทู บาย อะ ซิงเกิ้ล เฮ้าส ว็อท อีส เธอะ คอสท อ็อฟ อีช ยูนิท)

ผมต้องการซื้อบ้านหลังเดี่ยว ราคาหลังละเท่าไหร่ครับ

· The prices range from on million to five million bahts. This depends on each model.

(เธอะ ไพร้ส เรนจ ฟรอม วัน มิลเลียน ทู ไฟว มิลเลียน บาท ธิส ดิเพ็นส ออน อีช โมเดล)

ราคามีตั้งแต่หนึ่งล้านถึงห้าล้านบาท นี่ขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละแบบด้วยครับ

4. How many models do you have?

(ฮาว เมนี่ โมเดลส ดู ยู แฮ็ฟ)

คุณมีกี่แบบครับ

· We have tree models altogether. (วี แฮ็ฟ ธรี โมเดลส ออลเทอะเก็ทเธอะ)

เรามี 3 แบบด้วยกันครับ

5. What facilities do you provide?

(ว็อท ฟะซิลิตี้ส ดู ยู โพรไวด)

คุณมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้าง

· We provide several facilities such as children’s playground and swimming pool etc.

(วี โพรไวด เซ้ฟวรึล ฟะซิลิตี้ส ซัส แอส ชิลเดร้นส เพลย์กราวนด์ แอนด์ สวิมมิ่งพูล อิทเซ็ททระ)

เรามีเครื่องอำนวยความสะดวกให้หลายอย่าง เช่น สนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำ เป็นต้น

6. How much do you require for the down payment?

(ฮาว มัช ดู ยู รีไดวอะ ฟอร์ เดอะ ดาวน์ เพเม้นท)

ต้องจ่ายเงินดาวน์เท่าไรครับ

· ……… baht

……… บาท

7. How much do I have to pay for the deposit?

(ฮาว มัช ดู ไอ แฮ็ฟ ทู เพย์ ฟอร์ เธอะ ดิพ็อซซิท)

ผมต้องวางเงินมัดจำเท่าไรครับ

· It is ……… baht for the model you want.

(อิท อีส ......... บาท ฟอร์ เธอะ โมเดล ยู ว้อนท)

......... บาทสำหรับแบบที่คุณต้องการ

8. When will the construction be completed?

(เว็น วิล เธอะ อคนสทรัคชั่น บี คอมพลีทเต็ด)

การก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไรครับ

· It should be completed in the next two months.

(อิท ชูด บี คอมพลีทเต็ด อิน เธอะ เน๊กซ ทู มันธส)

ก็ควรจะแล้วเสร็จภายในอีก 2 เดือนข้างหน้า

9. How many units are available?

(ฮาว เมนี่ ยูนิทส อาร์ อะไวละบึล)

มีเหลืออยู่อีกกี่หลังครับ

· About ……… units. (อะเบ้าท ......... ยูนิทส)

ประมาณ ......... หลังครับ

10. What should I do if I want to book for one unit?

(ว็อท ชูด ไอ ดู อิฟ ไอ ว้อนท ทู บุ๊ค ฟอร์ วัน ยูนิท)

ผมต้องทำอะไรบ้างครับ ถ้าผมต้องการจะจองสักหนึ่งหลัง

· You have to give me a copy of your ID card and a deposit of ……… baht.

(ยู แฮ้ฟ ทู กีฟว มี อะ ก๊อปปี้ ออฟ ยัวร์ ไอดี การ์ด แอนด์ อะ ดิพ๊อซซิท ออฟ ......... บาท)

คุณต้องให้สำเนาบัตรประชนแก่ผมหนึ่งใบพร้อมทั้งเงินวางมัดจำอีกจำนวน ......... บาท

11. Can you take me to the construction site?

(แคน ยู เท็ค มี ทู เธอะ ค็อนสทรัคชั่น ไซ้ท)

คุณพาผมไปบริเวณก่อสร้างหน่อยได้ไหมครับ

· Yes, I can. This way, please.

(เยส ไอ แคน ธิส เวย์ พลีส)

ได้ครับ เชิญทางนี้เลยครับ

12. Why do you want to move in so early?

(วาน ดู ยู ว้อนท ทู มูฟว อิน โซ เออรี่)

ทำไมคุณจึงต้องการเข้ามาอยู่ไวนักล่ะครับ

· Because my houe has been expropriated for the construction of the Expressway.

(บีคอส มาย เฮ้าส แฮ็ส บีน เอ๊กโพรพริเอ็ทเต็ด ฟอร์ เธอะ ค็อนสทรรัคชั่น ออฟ ธิ เอ็กซเพรสเวย์)

เพราะว่าบ้านของผมถูกเวนคืนเพื่อการก่องสร้างทางด่วนครับ

13. Do you spray any insecticide to prevent the termite?

(ดู ยู สเปรย์ เอ็นนี่ อินเซ้คทิไซด ทู พรีเว้นท เธอะ ไทอไมท)

คุณได้พ่นยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันปลอกหรือเปล่าครับ

· Yes, of course. (เยส อ็อฟ คอร์ส)

ครับ แน่นอนครับ

   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)