DekGenius.com
 

คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือแพทย์

 1. Oropharyngeal airway  (mouth gag), (airway)= อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ 
 2. Suction  (ซักชั่น)   = เครื่องดูดเสมหะ
 3. Stethoscope   (สเต็ทโตสโคป) = หูฟัง
 4. Blood  pressure (BP.)  (บลัดเพรสเชอร์)= ความดันโลหิต
 5. Splint  (สปลิ๊น)          = การดาม
 6. Stop bleed   (สต็อปบลีด)       = ห้ามเลือด
 7. Gluco-meter   (กลูโคมิเตอร์)=เครื่องวัดค่าน้ำตาลในกระแสเลือด
 8. Elastic Bandage (EB.)   (อิลาสติคแบนเดก)= ผ้าพันชนิดยืด                              
 9. Defibrillator   (ดีฟิบบริลเลเตอร์)= เครื่องกระตุกหัวใจ
 10. Pulse Oxymeter = เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ O2 ในกระแสเลือด
 11. Treatment   (ทรีทเม้น)= การรักษา
 12. Diagnosis   (ไดแอ็กโนซีส)= การวินิจฉัย
 13. Vital sign  (ไวทอลไซน์)        = สัญญาณชีพ
 14. Temperature   (เทมเพอเรเจอร์)= อุณหภูมิ
 15. Pulse          (พัลส์)= ชีพจร
 16. Respiration   (เรสไปเรชั่น)= การหายใจ
 17. Blood pressure   (บลัดเพรสเชอร์)     = ความดันโลหิต
 18. Observe   (ออบเสริฟ)= สังเกตอาการ
 19. Tepid sponge   (เทปปิดสปั้น)= เช็ดตัวลดไข้
 20. Transfer   (ทรานสเฟอร์)       = การย้ายผู้ป่วย
 21. Discharge   (ดีสชาร์จ)= การจำหน่ายผู้ป่วย
 22. Sphygmomanometer  (สฟิกโมมาโนมิเตอร์)    = เครื่องวัดความดันโลหิต
 23. Needle   (นีดเดิล)= เข็ม
 24. Syringe    (ไซริง)= กระบอกฉีดยา
 25. Intravenous Fluid (IV.Fluid) = สารน้ำ  (น้ำเกลือ)
 26. Medicut   (เม็ดดิขัด)= เข็มแทงน้ำเกลือ
 27. I.V. set = ชุดให้สารน้ำ
 28. Extension   (เอ็กซ์เทรนชั่น)= สายต่อชุดให้น้ำเกลือ
 29. 3-way  (ทรีเวย์)         = ข้อต่อ 3 ทาง
 30. Tourniguet   (ทูนิเก้)= สายยางรัดแขน
 31. Gauze   (ก็อซ)         = ผ้าก๊อซ
 32. Dressing   (เดรสซิ่ง)= การทำแผล
 33. Top gause   (ท็อปก็อซ)        = ผ้าก๊อซหุ้มสำลี  (ใช้พันแผลขนาดใหญ่)
 34. Micropore   (ไมโครปอร์)      = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ
 35. Transpore   (ทรานสปอร์)     = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก 
 36. Ambubag   (แอมบูแบ็ก)         =  ลูกยางบีบช่วยการหายใจ
 37. Abnormal   (แอบนอร์มอล)= ผิดปกติ
 38. Abrotion   (อะบรอชั่น)= การแท้ง
 39. Artary   (อาร์เทอร์รีย์)= เส้นเลือดแดง
 40. Vein    (เวน)= เส้นเลือดดำ
 41. B.P. drop   (บี.พี.ดร็อป)         = ความดันเลือดต่ำ
 42. Brain   (เบรน)          = สมอง
 43. Chills   (ชิลส์)          = หนาวสั่นจากไข้สูง
 44. Coma    (โคม่า)         = ภาวะหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
 45. Complication   (คอมพลิเคชั่น)= โรคแทรกซ้อน
 46. Cyanosis   (ไซยาโนซีส)        = อาการเขียวจากการขาดออกซิเจน
 47. Secretion   (ซิครีชั่น)= สารคัดหลั่ง
 48. Edema   (อิดีม่า)= บวม
 49. Electrodiogram  (EKG)= เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 50. Expire   (เอ็กซ์ปาย)= หมดอายุ
 51. Infection    (อินเฟคชั่น)= การติดเชื้อ
 52. Jerk   (เจิ๊ก)= เคาะเข่า
 53. Nausea   (นอร์เซีย) = คลื่นไส
 54. Nipple   (นิปเปิล)= หัวนม
 55. Pain   (เพน)= ความปวด
 56. Pale   (เพล)= ซีด
 57. Paralysis  (Paralite)   (พาราไลซีส)  = อัมพาต
 58. Rupture   (รัปเจอร์)= การแตก
 59. Sick            = ป่วย
 60. Side effect   (ไซด์เอฟเฟค)= ผลข้างเคียง
 61. Sputum  (สปูตุ้ม)= เสมหะ
 62. Stat    (สแตท)          = ทันที
 63. Stomach   (สโตมัส)= กระเพาะอาหาร
 64. Stress   (สเตรส)= เครียด
 65. Therapy   (เทอราปี้)= การรักษา
 66. Unconscious   (อันคอนเชียส)= ไม่รู้สึกตัว
 67. Urine   (ยูรีน)           = ปัสสาวะ
 68. Urine analysis   (ยูรีนอะนาไลซีส)= การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
 69. Vomit         = อาเจียน
 70. Wound    (วูน)         = แผล
 71. Weight = น้ำหนัก
 72. Weak   (วี๊ค)= อ่อนเพลีย
 73. Surgery   (เซอ-เจอ-รี่)           = ศัลยกรรม
 74. Medication   (เหม็ด-ดิ-เด-ชั่น)= อายุรกรรม
 75. Pediatric   (พี-เดรีย-ตริก)       = กุมารเวชกรรม 
 76. Obstetric   (อ๊อบ-สเต-ตริก)= สูติกรรม
 77. Gynecology   (ไก-เนค-โค-โล-จี้)= นรีเวชกรรม
 78. Orthopedic   (ออ-โถ-ปี-ดิก)= กระดูกและข้อ
 79. Hemodialysis   (ฮี-โม-ได-อะ-ไล-ซิส)=  ห้องล้างไต
 80. Physical  therapy   (ฟิส-สิ-เคิล-เทอ-รา-ปี่)= แผนกกายภาพบำบัด
 81. Phamacy   (ฟา-มา-ซี) = ห้องจ่ายยา
 82. Intensive care unit (I.C.U) = แผนกผู้ป่วยหนัก
 83. Operating room   (O.R)    = ห้องผ่าตัด
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)