DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  area , project คือ ...
   
  area , project ความหมาย คือ พื้นที่โครงการ : เนื้อที่ดินทั้งหมดภายในเขตโครงการนั้น เป็นเนื้อที่เต็ม 100% คือ พื้นที่ชลประทานรวมกับที่ลุ่ม หนอง บึง ลำน้ำลำคลอง ถนนที่อยู่อาศัยประชาชน ฯลฯ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)