DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  flow , eddy คือ ...
   
  flow , eddy ความหมาย คือ การไหลหมุนวนของน้ำ : กระแสน้ำที่ไหลหมุนวน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง หรือมีความผิดปกติบริเวณตลิ่ง หรือท้องน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)