DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  gate , automatic คือ ...
   
  gate , automatic ความหมาย คือ บานบังคับน้ำอัตโนมัติ : เป็นบานบังคับน้ำที่สามารถรักษาระดับน้ำให้คงที่หรือแจกจ่ายน้ำด้วยปริมาณน้ำที่คงที่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)