DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  irrigation , sprinkler คือ ...
   
  irrigation , sprinkler ความหมาย คือ การให้น้ำแบบฉีดฝอย : วิธีการให้น้ำแก่พืชโดยการฉีดเป็นฝอยเหนือพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้หัวฉีด หรือท่อเจาะรู หรือเครื่องพ่นน้ำเรียกอีกอย่างว่า spray irrigation หรือ overhead irrigation
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)