DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  lag time คือ ...
   
  lag time ความหมาย คือ ช่วงเวลา : ช่วงระยะเวลานับจากหยุดให้น้ำจนกระทั่งน้ำที่หัวแปลงแห้ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)