DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  limit , plastic คือ ...
   
  limit , plastic ความหมาย คือ ปริมาณน้ำในดินที่จุดซึ่งดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากสภาพเหนียว (พลาสติก) กลายเป็นวัสดุกึ่งแข็งหรือปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดในดินที่ทำให้ดินสามารถถูกคลึงเป็นเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 ม.ม. (1/8 นิ้ว) ได้โดยไม่เกิดรอยแตกที่ผิว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)