DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  maintenance , regular คือ ...
   
  maintenance , regular ความหมาย คือ การบำรุงรักษาปกติ : การบำรุงรักษาที่กระทำเป็นงานประจำ เช่น งานถางหญ้า ทำความสะอาดการอัดจารบีหรือทาสีเครื่องกว้านบานระบาย หรือซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)