DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  polder คือ ...
   
  polder ความหมาย คือ พื้นที่ปิดล้อม : พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งได้ปรับปรุงไม่ให้น้ำท่วม โดยการสร้างคันกั้นน้ำล้อมรอบพื้นที่นั้นไว้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)