DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  precipitation , probable maximum คือ ...
   
  precipitation , probable maximum ความหมาย คือ ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดได้ : ปริมาณฝน (หน่วยเป็นความลึก) ที่มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณฝนสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยบรรยากาศที่มีสภาพทุกอย่างเอื้ออำนวยใช้อักษรย่อว่า PMP
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)