DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  recharge basin คือ ...
   
  recharge basin ความหมาย คือ พื้นที่ดักน้ำ : พื้นที่รับน้ำที่ไหลบ่ามาในขณะฝนตก และยอมให้น้ำไหลลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)