DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  wall , key คือ ...
   
  wall , key ความหมาย คือ กำแพงซึ่งสร้างต่อจากพื้นของอาคารบังคับน้ำ เช่น เขื่อน ฝังลึกลงไปในพื้นดิน หรือหินซึ่งรองรับอาคารนั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)