DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมทูต ศัพท์การทูต : ความหมายของคำว่า   Sensitive List คือ หมายถึง ...
   
  Sensitive List ความหมาย คือ รายการอ่อนไหว " หมายถึง รายการสินค้าหรือสาขาการลงทุนที่มีความอ่อนไหวของ แต่ละประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากแผนงานความร่วมมือด้าน การค้าเสรีหรือการลงทุนเสรี "
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)