DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  diesel คือ ...
   
  diesel ความหมาย คือ เครื่องยนต์ประเภทใช้น้ำมันหนักเป็นเชื้อเพลิง คำน้ำมันโซล่า (ไม่มีหัวเทียนจุดระเบิด แต่มีหัวฉีดเชื้อเพลิง เป็นฝอยเข้าไปอัดระเบิดด้วยแรงอัดของลูกสูบอย่างสูง เป็นเครื่องยนต์ประเภทที่มีกำลังสูงกว่าเครื่องยนต์ชนิดใช้น้ำเบนซิน เรียกทั่วๆ ไปว่า เครื่องดีเซล)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)