DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  flare คือ ...
   
  flare ความหมาย คือ แสงวูบวาบ, แสงส่งวูบวาบเข้าตา, ไฟที่ลุกวูบวาบขึ้นชั่วขณะหนึ่ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)