DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  flash คือ ...
   
  flash ความหมาย คือ ฉับพลัน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: วาบไฟ [ศัพท์พลังงาน,ยานยนต์]: เหล็กแลบ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: แลบ, ครีบ [พลาสติก]: ไฟแวบ, แฟลช [วิชาถ่ายภาพ]: ผิวชุบวาบ [การชุบเคลือบโลหะ]
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)