DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  floor molding คือ ...
   
  floor molding ความหมาย คือ (โรงหล่อ) แม่พิมพ์ที่ทำกับพื้น สำหรับหล่อวัตถุขนาดใหญ่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)