DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  flux คือ ...
   
  flux ความหมาย คือ ฟลักซ์ [วิชาถ่ายภาพ, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ไฟฟ้าสื่อสาร]: สารเชื้อ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ฟลักซ์, เส้นแรง [ไฟฟ้ากำลัง]: สารผสมยางมะตอย [ปิโตรเลียม]: ตัวประสาน [อิเล็กทรอนิกส์]
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)