DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   That will do คือ หมายถึง ...
   
  That will do ความหมาย คือ ใช้การได้แล้วล่ะดีพอแล้วล่ะ
A: More sugar?
น้ำตาลเพื่มไหมB: No, that will do, thank you.
ไม่ล่ะอันนั้นพอแล้วขอบคุณ
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)