DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   come on คือ หมายถึง ...
   
  come on ความหมาย คือ พูดให้กำลังใจ “เอาน่ะ”
Come on, she’s not the only girl in the world.
เอาน่ะหล่อนไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนเดียวในโลกนะ (ปลอบใจเพื่อนที่อกหัก)
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)