DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อรุณสวัสดิ์ คือ ...
อรุณสวัสดิ์ [N] ความหมาย คือ Good morning,คำกล่าวทักทายกันยามพบกันในตอนเช้า,,,
ตัวอย่าง :: อรุณสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้อยู่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)