DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เอกสารตอบรับ คือ ...
เอกสารตอบรับ [N] ความหมาย คือ acknowledgement,เอกสารที่ส่งไปให้ผู้ส่งสินค้า หรือเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าหรือเงินเรียบร้อยแล้ว,,ใบตอบรับ,
ตัวอย่าง :: เลขาลืมส่งเอกสารตอบรับไปให้บริษัทผู้ขายสินค้า
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)