DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รวมยอด คือ ...
รวมยอด [V] ความหมาย คือ add up,บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว,,,
ตัวอย่าง :: รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)