DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สาดส่อง คือ ...
สาดส่อง [V] ความหมาย คือ break through,ฉายแสงผ่านเข้ามา,,ส่อง,
ตัวอย่าง :: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)