DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สารซักฟอก คือ ...
สารซักฟอก [N] ความหมาย คือ detergent,สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งใช้ประโยชน์ในการซักล้างหรือฟอกสี,,,
ตัวอย่าง :: ผงซักฟอกชนิดใหม่นี้จะเพิ่มสารซักฟอกที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดคราบ
มีหน่วยเป็น :: ชนิด
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)