DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อัตตา คือ ...
อัตตา [N] ความหมาย คือ ego,ส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้,,อนัตตา,
ตัวอย่าง :: คนโบราณเชื่อว่าอัตตาทำให้ร่างกายของคนมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)