DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปัจจัยภายใน คือ ...
ปัจจัยภายใน [N] ความหมาย คือ internal factor,เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล,,,ปัจจัยภายนอก
ตัวอย่าง :: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)