DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วัตถุนิยม คือ ...
วัตถุนิยม [ADJ] ความหมาย คือ materialism,การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม,,นิยมวัตถุ, สสารนิยม,
ตัวอย่าง :: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)