DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แรงจูงใจ คือ ...
แรงจูงใจ [N] ความหมาย คือ motivation,สิ่งที่เป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดการกระทำ,,สิ่งจูงใจ, แรงกระตุ้น,
ตัวอย่าง :: วิทยากรแนะนำให้สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรก่อนสิ่งอื่นใด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)