DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เหนือศีรษะ คือ ...
เหนือศีรษะ [ADV] ความหมาย คือ overhead,อยู่ในฐานะที่สูงกว่าศีรษะ,,เหนือหัว,
ตัวอย่าง :: บ่าวจับมือท่านขุนมาวางไว้เหนือศีรษะอย่างเทิดทูน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)