DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สารดูดความชื้น คือ ...
สารดูดความชื้น [N] ความหมาย คือ power dry,สารเคมีใช้สำหรับสินค้า ใช้ดูดความชื้นเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า เช่น ป้องกันการเกิดเชื้อรา กลิ่นอับ เป็นต้น,,,
ตัวอย่าง :: ในการดูแลรักษากล้อง ให้นำกล้องออกจากซองหนัง แล้วนำไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส ใส่สารดูดความชื้นไว้ในถุงด้วยเพื่อให้ดูดความชื้นที่ติดมากับกล้อง และเลนซ์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)