DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มั่นใจตัวเอง คือ ...
มั่นใจตัวเอง [ADJ] ความหมาย คือ self-confident,ที่แน่ใจหรือเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของตนเอง,,มั่นใจในตัวเอง,
ตัวอย่าง :: หล่อนมีนิสัยมั่นใจตัวเองมากเกินไป จนใครๆ เห็นว่ามันกลายเป็นความหัวดื้อ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)