DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความอ่อนแอ คือ ...
ความอ่อนแอ [N] ความหมาย คือ weakness,ไม่แข็งแรง,,,ความแข็งแรง
ตัวอย่าง :: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)