Search
 
NEWS
 

‘รบ.เศรษฐา’ หั่นภาษีดีเซล ฟรีวีซ่าชาวจีน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 
 
รอยเตอร์รายงาน รัฐบาลใหม่ของไทยอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังประชุมนัดแรก รวมถึงลดภาษีน้ำมันดีเซล พักหนี้เกษตรกร รวมถึงให้วีซาฟรีกับนักท่องเที่ยวจากจีน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติหลายอย่างหลังการประชุม ครม. นัดแรก ในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นมีการลดภาษีน้ำมันดีเซลลง 2.50 บาทต่อลิตร ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 20 กันยายน จนถึงสิ้นปี และจะทำให้ค่าไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนลดลงด้วย นอกจากนั้น ครม. ยังมีมติให้มีนโยบายให้นักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถาน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ปีนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ระบุว่า มาตรการวีซ่าดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราว และจะมีการประเมินผลกระทบ นอกจากนั้นยังได้มีการหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าทุกฝ่ายมีความพร้อม รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อปีพ.ศ. 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาไทย มีสัดส่วนอยู่ที่ 28% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด นายเศรษฐายังระบุด้วยว่า นักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานมีความสนใจที่จะเดินทางมาเยือนไทยมากขึ้น นสพ. ชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล ระบุว่า รัฐบาลไทยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ เดินทางมายังประเทศไทย 28 ล้านคนในปีนี้ โดยประเมินการจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท  และในปีพ.ศ. 2567 ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวเอาไว้ที่ 40 ล้านคน ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2562 ระบุว่า ไทยมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา 39.9 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจีน 11 ล้านคน โดยในปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าประเทศ 5 ล้านคน จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.) กระทรวงการคลัง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลจะยังคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% ไปอีก 1 ปี สมาคมหอการค้าไทยกล่าวในวันพุธว่า มาตรการของรัฐบาล จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น 3% ในปีนี้ ทั้งนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีที่แล้วอยู่ที่ 2.6% นายเศรษฐาระบุเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า เขามีแผนที่จะเสนอนโยบายใหม่ให้เร็วที่สุด รวมถึงนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วย ที่มา: รอยเตอร์ - READ MORE
By thai@voanews.com (Reuters)
Thu, 14 Sep 2023 03:10:13 +0700
 
PREVIOUS NEXT
Tagged:
ADD COMMENT
Topic
Name
6+9 =