DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  pump , centrifugal คือ ...
   
  pump , centrifugal ความหมาย คือ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง : เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่ใช้สูบน้ำโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ใบพัด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)