DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  crop คือ ...
   
  crop ความหมาย คือ หนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว, ตัดแผ่นแม่พิมพ์ให้ได้ขนาดตามต้องการ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)