DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dynamic balance คือ ...
   
  dynamic balance ความหมาย คือ อาการทรงตัวได้ส่วนสัดของการขับเคลื่อนที่ไม่มีการเสียการทรงตัวหรือสั่นในขณะเร่งเครื่อง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)