DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  flood light คือ ...
   
  flood light ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) โคมไฟหรือแบตเตอรี่ใช้โคมไฟที่มีกำลังไฟสูง ที่ใช้ส่องสว่างจ้าไปที่ป้ายหรือภาพถ่าย หรือใช้ในการถ่ายภาพยนต์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)