Search
 
NEWS
 

กฎเหล็กนิวยอร์กมีผลสัปดาห์นี้ - สกัด ห้องพักปล่อยเช่าระยะสั้น

 
 
ทางการมหานครนิวยอร์กนำกฎที่เคร่งครัดมาใช้ในสัปดาห์นี้เรื่องการปล่อยห้องเช่าระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลต่อลูกค้าและเจ้าของธุรกิจอย่าง Airbnb และ VRBO กฎดังกล่าวห้ามปล่อยเช่าระยะเวลาสั้นกว่า 30 วัน ซึ่งจะทำให้อพาร์ตเมนต์สำหรับนักท่องเที่ยวระยะสั้นจำนวนหนึ่งจากทั้งหมด 36,000 แห่งไม่สามารถทำธุรกิจแบบเดิมได้ สำหรับข้อยกเว้น เจ้าของสถานที่จะปล่อยเช่าได้ หากตนเองอยู่ ณ ที่แห่งเดียวกันขณะมีผู้เช่า นอกจากนั้น กฎดังกล่าวอนุญาตให้จำนวนเเขกที่มาพักมีไม่เกินสองคนต่อครั้ง ทั้งนี้ กฎใหม่ระบุว่า ผู้เช่าจะต้องไม่ล็อคห้อง ขณะที่เช่าอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าว ผู้ละเมิดกฎที่เป็นเจ้าของสถานที่จะถูกปรับระหว่าง 1,000 ถึง 1,700 ดอลลาร์ โดยผู้เช่าไม่ถูกปรับ นอกจากนิวยอร์กแล้ว ซานฟรานซิสโกเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีกฎควบคุมการปล่อยห้องเช่าระยะสั้น แม้ว่ากฎของนิวยอร์กเคร่งครัดกว่า สำหรับนครซานฟรานซิสโก เจ้าของสถานที่จะไม่สามารถปล่อยเช่าได้เกิน 90 วันต่อปี ที่มา: เอเอฟพี - READ MORE
By thai@voanews.com (AFP)
Fri, 08 Sep 2023 04:35:55 +0700
 
PREVIOUS NEXT
Tagged:
ADD COMMENT
Topic
Name
8+7 =