Search
 
NEWS
 

สหรัฐฯ กางแผนกองทัพปัญญาประดิษฐ์ รับมือภัยคุกคามจีน

 
 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือ เพนตากอน มีแผนพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อหวังต้านภัยคุกคามจากจีน รอยเตอร์อ้างอิงรายงานจากสื่อเดอะ วอลสตรีท เจอร์นัล ในวันพุธว่า เพนตากอน อยู่ระหว่างการพิจารณาการพัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ โดรน และระบบอัตโนมัติเพื่อการนี้ ในการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แคธลีน ฮิคส์ เมื่อวันพุธ ระบุว่าสหรัฐฯ จะร่างกรอบแผนงานเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวทั้งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ที่เพนตากอนจะพัฒนาในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีแผนจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและปะทะเป้าหมายฝั่งศัตรู ซึ่งอาจรวมถึงโดรนทางอากาศและทางทะเลด้วย อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงกลาโหมยังไม่ได้ให้ข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมกับรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ ที่มา: รอยเตอร์ - READ MORE
By
Wed, 06 Sep 2023 22:55:45 +0700
 
PREVIOUS NEXT
Tagged:
ADD COMMENT
Topic
Name
1+1 =