DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  irrigation , tank คือ ...
   
  irrigation , tank ความหมาย คือ การชลประทานแบบอ่างเก็บน้ำ : ระบบชลประทานที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งสร้างขึ้นโดยทำคันดินปิดกั้นที่ด้านท้ายน้ำของพื้นที่รับน้ำและส่งน้ำที่เก็บกักไว้ไปตามคลองสู่พื้นที่เพาะปลูก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)