DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  critical depth คือ ...
   
  critical depth ความหมาย คือ ความลึกวิกฤต : ความลึกของทางน้ำเปิดที่ให้พลังงานทั้งหมดน้อยที่สุดเมื่อมีน้ำไหลผ่านเข้าไปในอัตราที่กำหนด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)