DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  manometer คือ ...
   
  manometer ความหมาย คือ เครื่องมือวัดความดันแบบหลอดแก้ว : ใช้วัดความดันของไหลโดยให้ความดันอยู่ในสมดุลย์กับน้ำหนักของแท่งปรอท หรือแรงยืดหยุ่นของขดลวดสปริง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)