DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  mattress คือ ...
   
  mattress ความหมาย คือ แผงป้องกันลาดตลิ่ง : ทำด้วยกิ่งไม้หรือท่อนไม้เล็ก ๆ นำมามัดหรือยึดติดกันเป็นแผงใช้ปูบริเวณลาดตลิ่ง หรือที่ที่มีน้ำไหลผ่าน เพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)