DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  groove คือ ...
   
  groove ความหมาย คือ ช่องสำหรับบังคับให้บานเลื่อนขึ้น - ลง หรือ ช่องสำหรับใส่ stoplog ใช้ในการซ่อมแซมบานบังคับน้ำ เรียกอีกอย่างว่า stoplog recesses
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)