DekGenius.com
Search :
พจนานุกรม คำศัพท์ทางชีววิทยา : ความหมายของคำว่า   adaptation คือ หมายถึง ...
   
  adaptation ความหมาย คือ การปรับตัว : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)