DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Print Screen key is ...
   
  Print Screen key ความหมาย คือ แป้น Sys Reg สามารถใช้ปรับแป้นพิมพ์ใหม่ หรือใช้เปลี่ยนภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งได้ แป้นนี้นอกจากจะใช้กดหรือสั่งพิมพ์หน้าเอกสารที่ปรากฎอยู่บนจอภาพในขณะนั้นแล้ว ยังอาจใช้เมื่อไมโครคอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมโยงอยู่กับเมนเฟรมด้วย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)