DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  axle bearing คือ ...
   
  axle bearing ความหมาย คือ แบริ่งเพลา (แบริ่งทำหน้าที่เป็นฐานรองรับในการเสียดสีหรือกลไกซึ่งเกี่ยวกับการหมุน)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)